Kustannussuunnittelu

Kustannussuunnittelu

Austin Distel Wawefydpkag Unsplash

Kuvia Suomesta Harri Saynevirta Photography Video 2048px 7

Rakennushankkeen kustannussuunnittelun ja talouden hallinnan palvelumme takaa, että rakennushankkeita suunnittelevat ja rakennushankkeisiin ryhtyvät saavuttavat hankkeelle asettamansa kustannustavoitteet. Niin yksityisille kuin julkisille tahoille suunnattu palvelu sopii sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Hankkeen taloudellisuuden hallinnassa keskeistä on tavoitteiden määrittely ennen suunnittelua ja rakentamista.

Ammattitaitoisen kustannussuunnittelun avulla hankkeen kustannukset voidaan pitää kurissa varmistaen samalla myös tavoitellun laadun toteutuminen. Hankkeen kustannuksiin voidaan vaikuttaa eniten määrittelemällä toteutustapa, urakkamuoto ja tärkeimmät suunnitteluratkaisut jo rakennushankkeen alussa.

Goal1Rakennushankkeen tavoitehinta

Määritämme rakennushankkeelle budjetin ja tavoitehinnan. Käytämme laskennassa apuna esimerkiksi luonnossuunnitelmia tai käyttäjän laatimaa tilaluetteloa, jossa rakennuksen käyttötarkoitus ja tilaominaisuudet sekä laajuudet tunnetaan. Korjausrakentamiskohteissa tavoitehintaa määriteltäessä huomioimme rakennusosien korjausasteet.

CalculatorRakennusosa-arvio

Rakennusosa-arvio on tarkempi kustannusten arviointimenetelmä. Mittaamme rakennusosien määrät ehdotus- tai luonnossuunnitelmista. Rakennusosa-arviointia voidaan käyttää apuna myös suunnittelun ohjauksessa mitattaessa suunnitelmien taloudellisuutta erilaisten toteutustapojen välillä.

CheckYlläpidon tavoitekustannukset

Kustannussuunnitteluun liittyvät myös rakennuksen ylläpidon tavoitekustannukset ja -menekit. Laskemme ne jo hankkeen alkuvaiheessa.

PencilKiinteistön nykyarvon määritys

Kiinteistöjen omistajilla, vakuutusyhtiöillä ja muilla tahoilla on toisinaan tarve määrittää kiinteistön nykyhinta, joka vastaa teknistä arvoa eli niin sanottua päivänarvoa. Laskemme kiinteistön nykyhinnan suunnitelmista käyttäen nykyarvomenetelmää ja ottamalla huomioon rakennusvuoden sekä kiinteistössä tehdyt korjaukset ja perusparannukset.

Extra Discounts Interface Commercial Symbol Of A Label With Plus SignPTS-hinnoittelu lisäpalveluna

Tekninen PTS-hinnoittelu tarkoittaa kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelman eli PTS:n toimenpiteiden hinnoittelua. PTS-hinnoittelu on taloyhtiöiden kiinteistön- ja taloudenhallinnan väline, joka auttaa niitä varautumaan ja valmistautumaan teknisesti ja taloudellisesti tuleviin korjauksiin.

Tekninen PTS voidaan laatia esimerkiksi asunto-osakeyhtiölain taloyhtiöiltä velvoittaman kunnossapitotarveselvityksen ja taloyhtiön kuntoarvion pohjalta. Teknisessä PTS:ssä kuvataan kiinteistöjen korjaustarpeiden sisällöt, kiireellisyys ja ajankohdat tulevina vuosina.

PTS-hinnoittelupalvelussa arvioimme ja laskemme teknisen PTS:n mukaisten toimenpiteiden kustannukset. PTS-hinnoittelu mahdollistaa taloyhtiöille tulevien korjausten rahoituksen ennakoivan suunnittelun ja esimerkiksi vastikkeiden optimoinnin pitkällä aikavälillä. PTS-hinnoittelu parantaa taloyhtiön taloudenhallintaa tehden siitä sujuvaa ja antaen välineet talouden hallittuun ohjaamiseen. PTS-hinnoittelun ansiosta esimerkiksi vastikkeiden korotukset voidaan toteuttaa maltillisesti.

PTS-hinnoittelu lisää taloyhtiön omistajien ja asukkaiden tyytyväisyyttä ja tukee kiinteistökehityksen pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista.

Haluatko parempaa taloyhtiön kustannustenhallintaa?

Onko taloyhtiön kuntoarvio ja tekninen PTS tehty juuri ja haluatte työkalut taloyhtiön sujuvampaan taloudenhallintaan?

Kysy tai pyydä tarjous PTS-hinnoittelusta

Kysyttävää? Ota yhteyttä!