Rakennustöiden valvonta (RAV)

Rakennustöiden valvonta (RAV)

Rakennustöiden valvonnan palvelussamme RAV-pätevöitynyt rakennustöiden valvoja valvoo rakennushankkeen tilaajan etuja ja työturvallisuutta sekä varmistaa, että lopputulos on suunnitelmien ja tavoitteiden mukainen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen huolehtimisvelvollisuus velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvän, kuten taloyhtiön, sijoittajan, yleishyödyllisen asuntotuottajan tai kertarakentajayrityksen järjestämään rakennustyön valvonnan, jossa valvotaan rakentamisen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymistä. Hankkeeseen ryhtyvillä ei usein ole riittävää pätevyyttä tai resurssia velvoitteen täyttämiseksi, ja siksi tehtävään kannattaa palkata ulkopuolinen rakennustöiden valvoja.

Tutustu tapaamme toimia

Ennakoiva työmaavalvonta auttaa välttämään rakennusvirheitä

Työmaavalvonta on ennakoivaa toimintaa rakennushankkeen kaikkien sidosryhmien eduksi. Se vähentää rakennusvirheitä ja niistä syntyviä turhia kustannuksia. Työmaakäynneillä valvomme työturvallisuutta, työn laatua ja toteutuksen aikataulua sekä taloudellisuutta. Laadimme työmaakäynneistä aina erillisen raportin valokuvineen yhteisesti sovitun käytännön mukaisesti.

Sovimme työmaavalvojan tehtävänkuvauksen ja työn sisällön projektikohtaisesti. Tarvittaessa voimme määrittää valvontatehtävät talonrakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelon mukaisesti (RT 103171 -lomake).

Otamme valvonnassa huomioon ympäristönäkökulmat seuraamalla sovittujen periaatteiden ja tavoitteiden toteutumista sekä ohjeistamalla työmaan käytäntöjä.

Suunnitteletko rakennushanketta tai onko rakennustyömaa käynnistymässä?

Tilaa työmaavalvonta

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori edistää henkilöturvallisuutta

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori huolehtii työturvallisuutta ja -terveyttä koskevista toimenpiteistä ehkäisten ennakoimattomia vahinkoja, virheitä, viiveitä ja kustannuksia. Pätevänä ja sitoutuneena turvallisuuskoordinaattorina olemme kullanaroinen kumppani: varmistamalla turvallisuustoimenpiteiden asianmukaisen suunnitellun ja toteutumisen edistämme rakennushankkeen aikataulusuunnittelua ja aikataulussa pysymistä.

Työturvallisuus oli ennen irrallinen tehtävä tai välttämätön paha. Sittemmin on onneksi tunnistettu sen suuri vaikutus rakennushankkeen onnistumiseen, ja työturvallisuuden ja -terveyden varmistamisesta on tullut oleellinen osa rakennushankkeita. Työturvallisuuslaki velvoittaa rakennuttajan nimeämään jokaiseen rakennushankkeeseen turvallisuuskoordinaattorin, jolla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia rakennushankkeen turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä.

Yleinen työtapaturmien nollatoleranssi on erinomainen periaate ja tavoite. Toteutamme sitä tekemällä rakentamisen suunnittelun ja rakennustyön toteuttamisen aikana tiivistä yhteistyötä eri osapuolten kanssa.

Mitkä ovat rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät? Ota selvää: Uusi RT-kortti 10-10982

Tutustu tapaamme toimia sekä turvallisuuskoordinaattorin toimintaa koskeviin säädöksiin ja suosituksiin

Suunnitteletko rakennushanketta?

Tilaa turvallisuuskoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo ja ohjaa kosteudenhallintaa

Kosteudenhallintakoordinaattorina valvomme ja ohjaamme kosteudenhallintaan liittyvien toimenpiteiden toteutumista rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. Luvanvaraisessa rakentamisessa rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee nimetä kosteudenhallintaselvityksessä kosteudenhallintakoordinaattori. Rakennustöiden valvojana voimme toimia myös kosteudenhallintakoordinaattorina.

Asianmukaisesti suunniteltu ja toteutettu kosteudenhallinta tukee rakennushankkeen toteutumista sovitun aikataulun, budjetin ja laadun mukaisesti sekä auttaa säilyttämään rakennuksen, rakenteiden ja rakennusosien kosteusteknisen toimivuuden niiden odotetun teknisen käyttöiän ajan. Kosteudenhallinnan vaikutukset ulottuvat rakennusvaiheesta rakennuksen elinkaaren loppuun.

Kosteudenhallinnan parhaan mahdollisen toteutumisen kannalta on suositeltavaa, että kosteudenhallintakoordinaattori on rakennushankkeen suunnittelijoista ja urakoitsijasta riippumaton ulkopuolinen asiantuntija. Lue lisää aiheesta tästä.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!