Palvelut taloyhtiöille

Palvelut taloyhtiöille

Tuemme taloyhtiöitä tarkoituksenmukaisessa ja kannattavassa rakentamisessa ja taloudenhallinnassa tarjoamalla asiantuntevia palveluita projektinjohtorakennuttamiseen, rakennustöiden valvontaan ja PTS-hinnoitteluun. Olemme osaava, kokenut ja sitoutunut kumppani, jonka kanssa yhteistyö on sujuvaa ja edistää yhteisesti sovittujen tavoitteiden toteutumista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Projektinjohtorakennuttaminen

Projektinjohtorakennuttamisen palvelumme varmistaa rakennushankkeen toteutumisen tilaajan kanssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Rakennushankkeisiin ryhtyvät, kuten taloyhtiöt, yritykset, kiinteistösijoitusyhtiöt ja rakennusliikkeet saavat palvelusta työkalut onnistuneisiin toteutuksiin.

Lue lisää

Pexels Rodnae Productions 5922329

Rakennustöiden valvonta (RAV)

Rakennustöiden valvonnan palvelussamme RAV-pätevöitynyt rakennustöiden valvoja valvoo rakennushankkeen tilaajan etuja ja työturvallisuutta sekä varmistaa, että lopputulos on suunnitelmien ja tavoitteiden mukainen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen huolehtimisvelvollisuus velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvän, kuten taloyhtiön, sijoittajan, yleishyödyllisen asuntotuottajan tai kertarakentajayrityksen järjestämään rakennustyön valvonnan, jossa valvotaan rakentamisen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymistä. Hankkeeseen ryhtyvillä ei usein ole riittävää pätevyyttä tai resurssia velvoitteen täyttämiseksi, ja siksi tehtävään kannattaa palkata ulkopuolinen rakennustöiden valvoja.

Lue lisää

Pexels Oleg Magni 2058142

PTS-hinnoittelu

Tekninen PTS-hinnoittelu tarkoittaa kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelman eli PTS:n huolto- ja korjaustoimenpiteiden hinnoittelua. PTS-hinnoittelu on taloyhtiöiden kiinteistön- ja taloudenhallinnan väline, joka auttaa niitä varautumaan ja valmistautumaan teknisesti ja taloudellisesti tuleviin korjauksiin.

Tekninen PTS voidaan laatia esimerkiksi asunto-osakeyhtiölain taloyhtiöiltä velvoittaman kunnossapitotarveselvityksen ja taloyhtiön kuntoarvion pohjalta.

Lue lisää

Pexels Nataliya Vaitkevich 6120176

Kysyttävää? Ota yhteyttä!