Projektinjohtorakennuttaminen

Projektinjohtorakennuttaminen

Rodeo Project Management Software One Snucaqq Unsplash

Kuvia Suomesta Harri Saynevirta Photography Video 2048px 7

Projektinjohtorakennuttamisen palvelumme varmistaa rakennushankkeen toteutumisen tilaajan kanssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Rakennushankkeisiin ryhtyvät, kuten taloyhtiöt, yritykset, kiinteistösijoitusyhtiöt ja rakennusliikkeet saavat palvelusta työkalut onnistuneisiin toteutuksiin.

Annamme tilaajalle välineet kannattavuuden lisäämiseen parantamalla rakennushankkeen vaiheiden sujuvuutta ja tehokkuutta. Vaikuttavia tekijöitä ovat:

 • tavoitteiden, aikataulun, budjetin, roolien, vastuiden ja päätösvallan määrittely yhteisesti hankkeen alussa
 • turvallisuus- ja terveystekijöiden ennakointi (työturvallisuusasiakirja, työturvallisuuskoordinaattori)
 • ympäristövaikutusten huomioonottaminen
 • tiivis molemminpuolinen vuorovaikutus
 • ennalta sovitut toimintatavat
 • tehokas dokumentointi ja dokumenttienhallinta

Projektinjohtorakennuttamisen vaiheet

Projektinjohtorakennuttaminen koostuu seuraavista työvaiheista:

 • Tarveselvitys
 • Hankesuunnittelu ja hankekehitys
 • Suunnittelun valmistelu
 • Suunnittelun ohjaus
 • Rakennuslupavaihe
 • Rakentamisen valmistelu
 • Rakentaminen
 • Käyttöönotto
 • Takuuaika

Projektista, toimeksiannosta tai asiakkaasta riippuen vaiheiden työsisällöissä voi olla suuria eroja. Osa projekteista sisältää kaikki edellä mainitut vaiheet, kun taas jotkin projektit voivat rajoittua vain yhteen tai muutamaan vaiheeseen.

Pätevöityneet asiantuntijat (RAP) johtavat hankkeita

Asiantuntijoillamme on Fisen myöntämä RAP-pätevyys ja laaja-alainen kokemus rakennushankkeista. Projektinjohtorakennuttamisen palvelussa varmistamme, että tilaajan asettamat toiminnalliset, laadulliset ja aikataululliset tavoitteet toteutuvat. Roolimme muotoutuu hankekohtaisesti tilaajan tarpeiden mukaan.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan vastuussa hankkeen läpiviennistä. Hankkeeseen ryhtyvä voi ottaa tehtävään avuksi rakennuttajakonsultin, joka varmistaa rakennushankkeen toteutumisen maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten mukaan.

Tutustu asiantuntijoihimme

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Professional

Kysyttävää? Ota yhteyttä!