Rakennusprojektin projektipäällikköpalvelu

Rakennusprojektin projektipäällikköpalvelu

Rodeo Project Management Software One Snucaqq Unsplash

Austin Distel Wawefydpkag Unsplash

Rakennushankkeen projektipäällikkönä suunnittelemme ja johdamme rakennushankkeita noudattaen vahvaa kustannusajattelua. Varmistamme rakennusprojektin toteuttamiskelpoisuuden ja kannattavuuden kartoittaen ensin tarpeet yhdessä asiakkaan kanssa. Projektipäällikköpalvelun osa-alueita ovat hankekehitys ja kiinteistökehitys, jotka tähtäävät rakennushankkeiden ja kiinteistöjen maksimaalisen potentiaalin tunnistamiseen ja käyttöönottoon.

Projektipäällikön roolissa vahvuutemme ovat rakennushankkeiden ja kiinteistönhallinnan kokonaisvaltainen ymmärrys sekä kattavat elinkaaren eri vaiheisiin tarkoitetut palvelut. Lisäksi meillä on kanttia luoda tuoreita toimivia konsepteja ja särmä, eteenpäin vievän työskentelytapa, jotka tekevät yhteistyöstä sujuvaa. Olemme rakennushankkeisiin ryhtyville ja niitä suunnitteleville luotettava kumppani pitkäaikaiseen, tavoitteelliseen yhteistyöhön.

 

Hankekehitys

Hankekehitys on asiantuntijapalvelumme, jossa autamme tunnistamaan rakennushankkeen potentiaaliset mahdollisuudet ja luomaan niistä parhaan mahdollisen toteutuksen.

Hankekehityksessä luomme vaihe vaiheelta konseptin, joka tukee tilaajan tarpeiden, tavoitteiden ja vision toteutumista sekä tuottaa tavoiteltua hyötyä nyt ja tulevaisuudessa.

Hankekehityksen sisältö ja kulku määritetään tapauskohtaisesti. Se voi edetä tarvekartoituksesta ja toimintaympäristön mahdollisuuksien ja riskien tunnistamisesta hankekokonaisuuden konseptointiin, jossa tavoitteet ja tuottopotentiaali kirkastuvat.

Hankekehitystä täydentäviä palveluitamme ovat esimerkiksi: projektinjohtorakennuttaminen, rakennushankkeen valvonta ja kustannuslaskentapalvelut.

Kysy lisätietoja

Pexels Rodnae Productions 5922329

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys on asiantuntijapalvelumme, jossa kiinteistön omistaja saa selkeän käsityksen kiinteistön hyödyntämismahdollisuuksista ja suunnitelman sen koko potentiaalin käyttöönotosta.

Kiinteistökehityksen lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. Kehitystyön tuloksena rakennamme toimintamallin ja -suunnitelman, jonka avulla kiinteistön muutoshanke on toteutettavissa tarkoituksenmukaisesti ja kannattavasti ja kiinteistöinvestoinnista saavutetaan tavoitteiden mukaiset tuotot ja kannattavuus pitkällä aikavälillä. Kiinteistökehitystyön sisältö määritetään tapauskohtaisesti.

Kiinteistökehitystä täydentäviä palveluitamme ovat esimerkiksi: projektinjohtorakennuttaminen, rakennushankkeen valvonta ja kustannuslaskentapalvelut.

Kysy lisätietoja

Nastuh Abootalebi Ehd8y1znfpk Unsplash

Särmää projektinjohtamista

Rakennushankkeen projektipäällikkönä päätehtävämme on varmistaa hankkeen toteutuminen tilaajan kanssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Hallitsemme rakennushankkeen kaikki vaiheet, minkä ansiosta pystymme ottamaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon lopputulokseen vaikuttavat tekijät sekä luomaan tavoitteita vastaavat optimaaliset konseptit ja toimintamallit. Kykymme ennakoida ja reagoida edistävät hankkeiden tuloksellista johtamista.

Aikataulun ja budjetin pitäminen on projektin onnistumisen edellytys. Se vaatii projektipäälliköltä jatkuvan kokonaiskuvan hahmottamista sekä toisinaan mahdottomaltakin tuntuvaa taiteilua osapuolten ja muuttujien välillä. Pätevinä ja kokeneina tekijöinä meillä on tarvittavat resurssit johtaa projekti kuin projekti maaliin ilman, että kulisseissa mahdollisesti käyvä kuhina häiritsee osapuolten laadukasta suorittamista.

Toimintatavassamme korostuvat täydellinen sitoutuminen, särmä ja aktiivinen ote sekä myönteinen, eteenpäin vievä ilmapiiri. Ne tekevät yhteistyöstä sujuvaa ja tuloksellista.

Tutustu tapaamme toimia

Kysy lisätietoja

Yhteiskuva Vihrea Jpg

Kysyttävää? Ota yhteyttä!