Vahva perusta ja useat onnistumiset projekteissa johtivat positiiviseen tulokseen

Vahva perusta ja useat onnistumiset projekteissa johtivat positiiviseen tulokseen

17.1.2023

Kategoriat: Uutiset

Syksyllä 2021 toimintansa aloittanut Jiiri Rakennuttajat pääsi vauhtiin ensimmäisenä tilikautenaan. Liikevaihto ylitti budjetoidun, tulos oli positiivinen ja henkilömäärä kasvoi yhdellä. Liiketoiminta käynnistyi kokonaisuudessaan suunnitellusti ja strategian mukaisesti.

Jiiri Rakennuttajien asiakaspohja ja palveluvalikoima muodostuivat ensimmäisenä toimintavuotena monipuolisiksi: Asiakkaina on yrityksiä, julkisyhteisöjä, sijoittajia, taloyhtiöitä, isännöitsijöitä sekä rakennusliikkeitä ja niin kerta-asiakkaita kuin jatkuvia kumppanuuksia. Yritys tuottaa asiakkailleen kattavasti rakennuttamisen, projektinjohdon ja rakennustöiden valvonnan palveluita.

– Vuosi 2022 oli työntäyteinen. Suurin kiitos siitä kuuluu asiakkaillemme ja kumppaneillemme, yrittäjät Riikka Holma ja Juha Keskinen sanovat.

Onnistunut ensimmäinen vuosi koostui monista tekijöistä, kuten markkinatuntemuksesta, kilpailukykyisen hintatason löytymisestä ja projektien aikataulujen pitämisestä, joka on kaiken a ja o. Vahva parusta onnistumiselle ovat Jiiri Rakennuttajien arvot, joihin kuuluvat vahva kumppanuusajattelu, sujuva palvelu, lupausten pitäminen sekä määrätietoinen, eteenpäin vievä asenne.

– Arvot ovat tärkein tekijä. Olemme onnistuneet toteuttamaan niitä kaikessa tekemisessämme ja olemme niistä hyvin ylpeitä. Sparraamme osapuolia ja onnistumme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa, Holma sanoo.

– Määritimme alussa Jiiri Rakennuttajien arvot, brändin ja markkinointistrategian yhdessä Viuleva Groupin Riikka Aution kanssa, ja nyt voimme todeta, että olemme edenneet sen mukaisesti. Olemme saavuttaneet tavoitteet juuri niissä asiakas- ja palvelusegmenteissä, joiden pohjalle yrityksemme brändi, strategia ja kotisivut rakennettiin, Keskinen jatkaa.

Vuoden aikana Jiiri Rakennuttajien prosessit ja toimintatavat suoraviivaistuivat ja työnjako asettui luontaisiin uomiinsa. Erityistä huomiota kiinnitettiin vaihteleviin työmääriin, ja kuormituspiikkien tasaamiseksi ensimmäinen rekrytointi tehtiin jo syksyllä. Tervetuloa Minttu Kakkuri!

Vuoden 2023 painopisteet

Jiiri Rakennuttajien ensimmäisen vuoden tarjouksista moni johti sopimukseen. Vuoden 2023 alussa tilauskantaa on vähintäänkin riittävästi, ja syksystä 2023 alkaen on mahdollisuus ottaa uusia isoja projekteja. Myös toinen vuosi näyttää kaikin puolin lupaavalta.

Asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen ja uusien asiakkainen hankinta ovat keskeiset tavoitteet vuonna 2023. Niiden avulla yritys pystyy vastaamaan kokoluokassaan kiristyvään kilpailun.

– Palautteiden perusteella Jiiri Rakennuttajien maine on hyvä. Tulkitsemme sen niin, että olemme olleet asiakkaillemme lupauksemme mukainen kumppani sujuviin hankkeisiin. Lupaamme jatkossakin pitää hyvää huolta asiakkaistamme, Holma sanoo.

Kasvua haetaan uusista asiakassegmenteistä sekä yrityksen ja palveluiden tunnettuuden kasvusta. Esimerkiksi kustannussuunnittelupalvelu on rakennus- ja korjaushankkeita suunnitteleville ja niihin ryhtyville hyödyllinen, sillä se auttaa saavuttamaan kustannustavoitteet hankkeen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Myös ulkoistettu projektipäällikköpalvelu on potentiaalinen tuote.

Pitkän aikavälin visiointi

Jiiri Rakennuttajien johto uskoo markkinoiden kehittyvän myönteisesti pitkällä aikavälillä. Pohjanmaalla on näköpiirissä monia isoja rakennushankkeita, jotka poikivat aina myös pienempiä projekteja. Lisäksi taloyhtiöiden on tärkeää hillitä korjausvelan kasvua, ettei se tulevaisuudessa muodostu esteeksi rahoituksen saamiselle varsinkin vähemmän vetovoimaisilla alueilla.

– Työmaat ovat opettaneet, että varasuunnitelmia pitää aina olla. Kehitämme toimintaamme ja hahmottelemme jatkuvasti myös uusia ratkaisupalveluita, joille tunnistamme tarvetta. Pidämme jalat maassa ja katseen sopivasti tulevaisuudessa, Keskinen toteaa.

 

Jiiri Rakennuttajat Oy Riikka Holma ja Juha Keskinen

 

Lisätietoja:

Riikka Holma, projektinjohtaja, riikka.holma@jiirirakennuttajat.fi, 044 761 4214
Juha Keskinen, projektinjohtaja, juha.keskinen@jiirirakennuttajat.fi, 040 731 7012
jiirirakennuttajat.fi

___________________

Jiiri Rakennuttajat on vuonna 2021 perustettu vaasalainen yritys, joka luo yrityksille, julkisille toimijoille, kiinteistösijoittajille, taloyhtiöille, isännöitsijöille ja rakennusliikkeille edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä varmistamalla rakennus- ja korjaushankkeiden suunnitelmallisen etenemisen ja tavoitteiden toteutumisen.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!